img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Ako poukázať 2%

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

 
Žiadny však nie je zložitý a ani príliš prácny.
  
Získané peňažné prostriedky použijeme na zabezpečenie prevádzky denného stacionára a bezbariérového bývania Otcov dom v Krahuliach.
 
V prípade, že sa rozhodnete venovať Vaše 2% v prospech našich aktivít, Vám vopred zo srdca ďakujeme.
 
Daňový úrad poukáže vaše 2 % na náš účet. My sa, žiaľ, nedozvieme, od koho a koľko presne sme dostali. Ak chcete vedieť, ako so získanými finančnými prostriedkami hospodárime, pokojne nás kontaktujte.