img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Fyzické osoby

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
 
IČO:                          51041596
Právna forma:         
Občianske združenie
Obchodný názov:   Spoločenstvo OTCOV DOM
Sídlo:                       Krahule 153, 967 01 Kremnica
 
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
3. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Spoločenstvo OTCOV DOM nemá SID, preto kolónku SID nechajte prázdnu.