img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Právnické osoby

1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
 
IČO:                           51041596
Právna forma:          
Občianske združenie
Obchodný názov:    Spoločenstvo OTCOV DOM
Sídlo:                        Krahule 153, 967 01 Kremnica 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
3. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Spoločenstvo OTCOV
 DOM nemá SID, preto kolónku SID nechajte prázdnu.