img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov v roku 2020
1. Vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy.
Potrebné údaje k poukázaniu (v pred vyplnenom formulári sú už uvedené):
 
IČO:                          51041596
Právna forma:         
Občianske združenie
Obchodný názov:   Spoločenstvo OTCOV DOM
Sídlo:                       Krahule 153, 967 01 Kremnica

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručiť do 30. 4. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.