img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Dobrovoľníctvom

Dobrovoľníckou prácou
Chceš pomáhať tam, kde je to potrebné? Chceš byť prospešný/á? Máš pocit, že by si sa chcel/a podeliť o svoje skúsenosti, nápady, čas a energiu? Nie je Ti ľahostajný osud druhých ľudí?
Tak neváhaj a ozvi sa. Čakáme Ťa!
 
Hľadáme nadšených ľudí, ktorí by sa radi podelili so svojím časom, radosťou, entuziazmom a pomohli telesne znevýhodneným kamarátom v Otcovom dome formou osobnej asistencie pri účasti na voľno-časových aktivitách - návšteve kina, prechádzkach do prírody, účasti na športových a duchovných akciách a pod.
 
Ponúkame Ti možnosť spoznať nových priateľov, získať nové skúsenosti a zručnosti, načerpať duchovnú silu, k osobnému rastu, prežiť veľa pekných zážitkov, skúsenosť s prácou s telesne znevýhodnenými ľuďmi, stravu a ubytovanie v príjemnom a krásnom horskom prostredí. V zimnom období je možnosť lyžovania.
 
Očakávame zodpovedný a spoľahlivý prístup, podporu našich cieľov a poslania, vek min. 18 rokov, veľa fyzických síl a najmä vnímavé, citlivé a empatické srdce. Neboj sa, nebudeš ľutovať, že si niekomu venoval/a svoj čas, naopak, budeš šťastný/á! Pretože: prijímanie napĺňa ruky, DÁVANIE napĺňa SRDCE.
 
„Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili“. A Ježiš nezabúda na to, čo sme pre neho NEZIŠTNE UROBILI!
 
Pokiaľ máš záujem stať sa u nás dobrovoľníkom, kontaktuj riaditeľa Otcovho domu:
 
Mgr. Jozef Ďurajka, Krahule 153, 967 01 Kremnica
Mobil: 0907 400 708, email: otcovdom@gmail.com