img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Finančným darom

Finančným darom, ktorý je najjednoduchším a najviac efektívnym darom.
 
Akou formou môžete finančne pomôcť?
  • jednorázovým alebo dlhodobým trvalým bankovým príkazom z Vášho účtu na náš účet
                 IBAN:   IBAN: SK5309000000005135834478
                 Slovenská sporiteľňa, a.s.
                 Dolná 84/36
                 BIC: GIBASKBX
                     IBAN: SK5309000000005135834478
  • šekovou poukážkou, ktorú Vám môžeme poslať poštou
  • alebo priamo počas Vašej návštevy v Otcovom dome
Za akýkoľvek druh pomoci, Vám vopred ĎAKUJEME!