img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Propagáciou

Propagáciou: Oslovila Vás myšlienka projektu Otcov dom a radi by ste nám pomohli propagáciou prípadne oslovovaním možných sponzorov, darcov? Napíšte nám na poštovú alebo mailovú adresu a radi Vám pošleme propagačné materiály a ostatné potrebné dokumenty.
 
V prípade, že ste sa rozhodli pomôcť nám formou propagácie domu, kontaktujte riaditeľa Otcovho domu:
 
Mgr. Jozef Ďurajka, Krahule 91, 967 01 Kremnica
Mobil: 0907 400 708,  email: otcovdom@gmail.com