img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Vecným darom

Našu činnosť môžete podporiť materiálnym darom, zľavou alebo službami zadarmo. Takýto druh pomoci je jedným zo spôsobov ako nám môžu pomôcť podnikatelia. Taktiež nám môžete veľmi pomôcť darovaním alebo zapožičaním osobného automobilu, ktorého sa chcete zbaviť v rámci obmeny vozového parku.
 
V súčasnej dobe by bola pre nás veľká pomoc:
     • rôznymi potrebami do tvorivých dielní / farebný papier, tvrdý papier, vlnovkový papier, fixky,
        štetce, pastelky, vodové farby, zvyšky textilu, priadze na vyšívanie, atď.
     • kancelárskymi potrebami / kancelársky papier, toner do tlačiarne
   
   
V prípade, že máte záujem o ktorýkoľvek spôsob podpory, kontaktujte riaditeľa Otcovho domu:
Mgr. Jozef Ďurajka, Krahule 153, 967 01 Kremnica
Mobil: 0907 400 708, email: otcovdom@gmail.com