img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Cieľ a poslanie

Poslaním Otcovho domu je vytvoriť príjemné prostredie mladým ľuďom a vozičkárom s telesným znevýhodnením – mužom a ženám.
 
Cieľom Otcovho domu je
  • poskytnúť dočasný, dlhodobý alebo trvalý domov, ale i náhradné rodinné zázemie v priateľskom prostredí, kde sa budú vzájomne obohacovať a zdieľať všetky životné problémy i radosti
  • pomôcť pri integrácii týchto ľudí do spoločnosti
  • poločne hľadať možnosti k osamostatneniu sa v rámci ich možností
  • spoločne hľadať alternatívne spôsoby riešenia a zlepšenia zlých rodinných vzťahov telesne znevýhodnených s ich rodinnými príslušníkmi a dopomôcť im tak k možnému návratu do vlastnej rodiny
  • napomôcť im pri objavovaní svojich skrytých talentov a rozvíjaní praktických zručností v tvorivých dielňach