img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Financovanie

Prevádzkové náklady Otcovho domu a všetky aktivity spojené s ním zabezpečujeme z vlastných zdrojov.
 
A to:
  • platby obyvateľov
  • dary právnických a fyzických osôb
  • asignácia 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb
 
Otcov dom nie je financovaný z verejných zdrojov. Je v absolútnej miere odkázaný od ochoty a záujmu pomoci od ľudí dobrej vôle !