img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Samotný život


Byť aktívny a zapájať sa do domácich prác je veľmi dôležitý aspekt života znevýhodneného – dodáva mu napriek fyzickému obmedzeniu vedomie sebestačnosti. Samozrejme mieru realizácie v domácich prácach je prispôsobená rozsahu znevýhodnenia, ale zároveň mu je vždy podriadená. Nie je dôležitý čas a kvalita práce, ktorú vykonal, ale dôležitejšie je uspokojenie z práce a vedomie užitočnosti znevýhodneného.
 
V dome nechýba i hosťovská izba, ktorú môžu využiť príbuzní a priatelia obyvateľov Domu.
 
Súčasťou Domu je i Kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorá je srdcom Domu, oázou pokoja, miestom zjednotenia a útočišťom v ťažkostiach všedných dní pre obyvateľov a asistentov Otcovho domu.