img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

O nás

Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia Spoločenstvo Otcov dom so sídlom v Krahuliach sú Mgr. Jozef Ďurajka, Ján Pásztor, MUDr. Ivan Palúch, ktorí tvoria malú kresťanskú komunitu. Členovia sú zasvätení Bohu v duchu evanjeliových rád a žijú ako bratia komunitným spôsobom života. Komunita je založená na všeobecných kresťanských princípoch a učení katolíckej Cirkvi.
 
Okrem nich sa na aktivitách neziskovej organizácie podieľajú a aktívne spolupracujú mnohí priatelia a dobrodinci, ktorými sú:
 
Mgr. Dáša Mellová / špeciálny pedagóg
Mgr. Juraj Adamkovič / kňaz v Roosweltovej nemocnici v Banskej Bystrici
Mgr. Oľga Sersenová / logopéd