img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

UPOZORNENIE

Milí priatelia a podporovatelia, vzhľadom na to, že tento rok nie sme v zozname žiadateľov o 2%, Vám chceme dať možnosť nám ich predsa len darovať. Vďaka ochote našich priateľov v inej organizácii (Škola športu LABRADOR) tu táto možnosť je. Viac v časti "2%".

Vítame Vás "u nás"

Sme občianske združenie Spoločenstvo OTCOV DOM so sídlom v obci Krahule. Venujeme sa rôznym činnostiam. Jendou z hlavných je poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Otcov dom, kde sa stretávame spoločne kamaráti rôzneho veku, danosťami i schopnosťami. Umožňuje nám to vzájomne sa obohacovať, prežívať radosť i všednosť dní.
 
Ďalšou z činností je poskytovanie krátkodobých pobytov pre ľudí s rôznym znevýhodnením.