img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Vítame Vás "u nás"

Ako občianske združenie Spoločenstvo OTCOV DOM, už niekoľko rokov poskytujeme zázemie ľuďom s rôznym znevýhodnením v bezbariérovom dome Otcov dom v obci Krahule. Niektorí prichádzajú, aby prekonali kritické obdobie svojho života, načerpali nových síl a odvážili sa pre ďalší krok do života, iní zasa aby zmenili prostredie a prežili spolu s nami pár dní, oddýchli si, pookriali a opäť sa vrátili k svojím rodinám.
 
Od januára 2017 v rámci Otcovho domu funguje i denný stacionár. Ľudia s rôznym znevýhodnením do stacionára prichádzajú ráno a popoludní odchádzajú domov. Počas dňa sa venujú rôznym aktivitám, ktoré podnecujú ich rozvoj a zručnosti, ale i nadobúdajú a rozvíjajú priateľské vzťahy.
 
V prípade, že by ste radi konkrétne podporili našu prácu je to možné i prostredníctvo asignácie 2%.
Potrebné údaje k poukázaniu (v pred vyplnenom formulári sú už uvedené):
 
IČO:                          51041596
Právna forma:         
Občianske združenie
Obchodný názov:   Spoločenstvo OTCOV DOM
Sídlo:                       Krahule 153, 967 01 Kremnica
 
 ĎAKUJEME!