img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Kontakt

Spoločenstvo OTCOV DOM
Krahule 153
967 01 Kremnica
 
Mobil: 0907 400 708
Mail: otcovdom@gmail.com
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Ďurajka, riaditeľ

Bankové údaje:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
 
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK5309000000005135834478